Skævt kryds

Toppen af hestens bækken kaldes krydset

Det er faktisk mest almindeligt, at der er en lille forskel.

Hestens kryds og bækken kan være til stor bekymring (mest for ejeren), hvis det ikke ser helt ens ud. Der er dog ikke altid grund til, at der skal være så meget fokus på lidt uens kryds.
Hestens bækken er er meget stor knogle, der er sammensat i en slags ”plader”- fuldstændig ligesom hos mennesker. Der hvor ”pladerne” er sat sammen (symfysen) kan bækkenet give efter og det er blandt andet derfor, der kan blive plads til at føl kan komme ud gennem fødselskanalen.

Bækkenet har nogle tydelige fremspring, som bruges som anatomiske pejlemærker. Toppen af hestens bækken kaldes krydset, men det latinske navn er Tuber Sacrale. Herunder ligger korsbenet, der hedder Sacrum. Korsbenet og bækkenet har et bindeled i hver side, der hedder Sacro-Iliaca (SI-led eller korsled).

Hestens hoftefremspring (hoftekammen) hedder Tuber Coxae og bækkenkanten, der kan mærkes lige under hestens endetarm og skedeåbning hedder Tuber Ischii.

Toppen af krydset udgøres af Tuber Sacrale og de to knogler er sjældent helt ens i højde og størrelse. Det er faktisk mest almindeligt, at der er en lille forskel. Dette ses mest tydeligt på magre eller muskelfattige dyr. Nogle heste har også tydelige kryds uden at være hverken muskelfattige eller magre, men det skyldes hestens fænotype og dermed dens arvede anatomiske træk.

Vurdering af bækkenets symmetri

Når bækkenets symmetri skal vurderes, så skal der ikke alene fokuseres på toppen af krydset, men hoftekammen/Tuber Coxae i hver side skal også observeres.

Et bækken kan betegnes som asymmetrisk, hvis der er væsentlig forskel på højden eller positionen af Tuber Coxae.

De to Tuber Coxae vurderes i forhold til hinanden på to måder: 1) Forskellen i højden fra jorden i vertikal plan, når hesten observeres lige bagfra. 2) Forskellen i afstanden fra hestens bagpart i horisontal plan, når hesten observeres bagfra og fra siden.

Bækkenets symmetri er ”sløret” af muskulatur, fedt samt hårlag. Derfor kan et asymmetrisk bækken og kryds gemme sig bag en masse muskler, fedt eller meget lang pels.

Når bækkenets symmetri skal vurderes, skal der ikke alene observeres position for de anatomiske knoglefremspring, men muskulaturen omkring skal tages med i betragtning.

Et bækken og krydsregion kan også fremstå asymmetrisk, hvis muskelfylden er uens. Det er en væsentlig betragtning, da uens muskulatur kan være et udtryk for, at hesten ikke kan arbejde ensartet og dermed udvikle lige store muskler på hver side i bækkenregionen.

Sammenfattet betyder dette, at en hest kan have et helt normalt fungerende, men måske lidt skævt bækken uden betydning for dens præstation. Ligeledes kan scenariet være, at hesten har et meget symmetrisk bækken, som ser skævt ud fordi muskulaturen er uens. Det giver anledning til langt større bekymring, da det kan være udtryk for smerte eller en reel skade.

 

Bækken og kryds er genstand for stor bevågenhed i handelssituationer. Det gælder for dyrlægen, der laver handelsundersøgelsen, om at holde ”tungen lige i munden”, når denne region skal beskrives og vurderes.

Er du i tvivl om din hest tilstand i bækken og krydsregionen, så kan en kiropraktisk undersøgelse hurtigt afklare, hvad der er ”op og ned”.

Her på  kan du læse mere om kiropraktik, akupunktur og fysioterapi til heste

Ring eller send sms

Send mig en mail

Du finder mig her

Louise Laustsen
Hedebovej 47 - 5474 Veflinge